EMSAL KARARLAR

 Sağlık-Sen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni Yargıya Taşıdı (31.10.2022)

 4/B Sözleşmeli ASDEP Personelinin Ek Ödemesine Yönelik Emsal Karar (26.10.2022)

 Sağlık-Sen, Ek Ödeme Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerini Yargıya Taşıdı ve Bakanlığa İtiraz Etti (13.09.2022)

 Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı'nın "İdari İzin" Hakkındaki Görüş Yazısını Mahkemeye Taşıdı (08.08.2022)

 Sağlık-Sen'den Döner Sermaye Ödemelerinde "Kesinti" Yapılmasına İtiraz (25.07.2022)

 Sağlık-Sen'den Bakanlığa: Tıbbi Malpraktis Sigortası Uygulamasına Son Verilsin (22.06.2022)

 Sağlık-Sen, Radyoloji Çalışanlarının "Şua İzni" Mağduriyetini Yargıya Taşıdı (18.05.2022)

 Anayasa Mahkemesi'nin Sağlıkta Şiddet Kararı "Acaba" Dedirtmeyecek (23.02.2022)

 Mahkeme, Uzman Ebe/Hemşirelik Engeline "Dur" Dedi (30.11.2021)

 Sağlık-Sen Hukuk Zaferlerine Bir Yenisini Daha Ekledi (23.11.2021)

 Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde Çalışan Hemşire Tavandan Ek Ödeme Almaya Hak Kazandı (16.11.2021)

 Sağlık-Sen'den Vekil Ebe-Hemşirelere Verilmeyen Nöbet Ücreti İçin Dava (24.06.2021)

 Sağlık-Sen'nin Açtığı Dava ile Kurum Değiştiren Çalışanın Kazanılmış Hakkı Korundu (06.05.2021)

 4/b Süresiz Sözleşmeli Sağlık Çalışanı İçin Bir Emsal Karar da Van 1. İdare Mahkemesinden (03.05.2021)

 Mahkeme: 4/b'li Çalışma Hukuka ve Eşitlik İlkesine Aykırı (26.03.2021)

 Mahkeme Sağlıkta Şiddet Mağduru 3+1 Sözleşmeliye Can Güvenliği Nedeniyle Tayin Kararı Verdi (19.03.2021)

 Mahkeme: 4/b'lilerin Sözleşme Yenilememesi Fesih Nedeni Sayılamaz (23.02.2021)

 Danıştay'dan Adli Tıp Kurumunda Çalışanlara Döner Sermaye Müjdesi (23.02.2021)

 Sağlık-Sen Murat Alan'nın Sözlerini Yargıya Taşıdı (18.01.2021)

 Kuruluş Müdürü Sağlık-Sen'in Açtığı Dava ile Görevine İade Edildi (06.01.2021)

 Sağlık-Sen'den İdari İzin Zaferi (25.12.2020)

 Yargı Bir Kez Daha İcap Nöbeti Ücretinin Ödenmesine Hükmetti (17.12.2020)

 Sağlık Çalışanlarını Mesai Düzenlemesi Dışında Bırakan Kararlar Yargıya Taşındı (17.12.2020)

 Sağlık-Sen 4/b Süresiz Sözleşmelilerin Kadroya Geçirilmesi İçin Dava Açtı (16.12.2020)

 Sağlık-Sen, Vekil Ebe-Hemşireler ve Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanlarının Kadro Talebini Yargıya Taşıdı (16.12.2020)

 İller Arası Atamada Aile Hekiminin Kadro Talebine Yargıdan Olumlu Karar (08.12.2020)

 Sağlık-Sen'den Vicdanları Yaralayan Mahkeme Kararına İtiraz (26.11.2020)

 Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma Kararı (05.11.2020)

 Sağlık Bakanlığı'nın yıllık izinleri kısıtlayan yazısının iptali için dava açtık (30.10.2020)

 Adalet, Süresiz Sözleşmeye "Dur" Diyen Sendikal Mücadeleyi Haklı Buldu (23.10.2020)

 Sağlık-Sen'nin Açtığı Davada Ödenmeyen Nöbet Ücretine Emsal Karar (11.09.2020)

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünün İntibakına Emsal Karar (20.07.2020)

 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Mahkemeden Olumlu Karar (01.07.2020)

 Eşi Özel Sektörde Olan Sağlık Çalışanlarına Kurumlar Arası Geçiş İmkanı (08.06.2020)

 3+1 Sözleşmeliler İçin İl İçi Eş Durumu Tayininde Emsal Karar (08.06.2020)

 Sağlık Çalışanlarına Şiddette Cezalar Yüzde 50 Artırılacak (15.04.2020)

 Röntgen ve Laboratuvar alışanları Artırımlı Nöbet Ücretini Alabilecekler (01.11.2019)

 Röntgen ve Laboratuvar Çalışanları %50 Artırımlı Nöbet Ücreti Alabilecek (23.09.2019)

 Asistan Hekimler İçin Yargıdan Önemli Karar (23.07.2019)

 3+1 Sözleşmeli Röntgen Teknisyeninin Sağlık Mazereti Tayinine Yargıdan Onay (18.07.2019)

 Doktora Hakaret ve Tehdit Yapanın Yanına Kalmadı (27.06.2019)

 İcap Nöbeti Acreti Mağduriyetine Son Verdik (25.02.2019)

3+1 Sözleşmeli Röntgen Teknisyeninin Sağlık Mazereti Tayinine Yargıdan Onay (18.07.2019)

 Merkez Teşkilatında Görev Yapan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Verilmesine İlişkin Karar (10.03.2020) 

 Devrolan Hastanelerin Hizmet Sınıfı Sorununa Olumlu Karar Verdiğine Dair Mahkeme Kararı (06.02.2018)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Radyoloji Teknisyenlerinin Fiili Hizmet Zammı Hakkına Dair Mahkeme Kararı  (21.04.2017)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Sağlık Mazereti Nedeni ile Sağlık Hizmetleri Sınıfından Genel İdari Hizmetler Sınıfına Geçişin Yapılabileceğine Dair Mahkeme Kararı  (03.08.2017)

 Özellikli Birimde (Riskli Birim) Tutulan İcap Nöbeti Ücretlerinin %50 Artırımlı Ödenmesine Dari Mahkeme Kararı  (03.08.2017) 

 Akademisyenlerin Tutmuş Olduğu Nöbet ve İcap Nöbet Ücretlerinin Ödenmesine Dair Mahkeme Kararı  (03.08.2017)

 Dağıtılabilir Döner Sermaye de Hazine Payının % 15'ten % 1'e Düşürülmesine ilişkin Danıştay Kararı  (21.05.2017)   
       ​DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Yönetmelik Değişikliğinden Önce Müracaat Eden Aday Memura Eş Durumu Tayini Yapılması Gerektiğine Dair Mahkeme Kararı  (21.04.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Ombudsmanlıktan 4/C’lilerin Ek Ödemeleri İçin Kamu Başdenetçiliği Kurumu Tavsiye Kararı (10.04.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Tadilat Nedeniyle Başka Bir İlçeye Alınan İstasyon Hizmeti için Geçici Görevlendirmede Harcırah Kazanımına Dair Mahkeme Kararı (10.04.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Boşanma Mazeretine Kurumlar Arası Tayin Hakkı Tanındığına Dair Mahkeme Kararı (22.02.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Görevde Yükselme ile Atanan Şube Müdürlerine Mazeret Tayin Hakkı Tanındığına Dair Mahkeme Kararı (25.01.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Uzman Doktorun 4924’e Geçişinde Boş Kadro Şartı Aranmamasına Dair Mahkeme Kararı (18.01.2017)
        DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Tıbbi Sekreterlik Bölümüne, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik İntibak Hakkına Dair Mahkeme Kararı (16.01.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Yargı; 5 Yıl Nakil Yasağını Aile Bütünlüğüne Aykırı Bulduğuna Dair Mahkeme Kararı (12.01.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Görevde Yükselme İle Atanan Şube Müdürlerine Mazeret Tayin Hakkı Tanındığına Dair Mahkeme Kararı (10.11.2016)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Dağıtılabilir Döner Sermayeyi Düşüren Genelgenin İptal Edildiğine Dair Mahkeme Kararı (03.05.2016)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı  (22.02.2016)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Sözleşme Öncesi Alınan Açık Tarihli Dilekçe, Kişinin Beyanını Yansıtmadığına Dair Mahkeme Kararı (22.02.2016)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  3359 Sayılı Kanun, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Konusunda Seçme Hakkı Tanıdığına Dair Mahkeme Kararı (22.02.2016)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

       ​