KAYSERİ SAĞLIK-SEN ASKERİ HASTANELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI...
14 Mayıs 2015, Perşembe

ASKERİ HASTANELERDE BAŞÖRTÜSÜ SORUNU

 

Ülkemiz bir hukuk devletidir ve hukuk devletinde insanların eşit haklara sahip olması gerekmektedir Sağlık Sen olarak Memur-Sen Konfederasyonu ‘nun ‘Kamuda Kılık-Kıyafet Özgürlüğü İçin 10 Milyon İmza Kampanyası neticesinde kamuda çalışanların başörtülü olarak görevlerini yerine getirebildiğini bu durumun sağlık hizmetleri boyutunda diğer kurumlarda da acilen (Askeri hastaneler vb.) uygulanması gerekir, Demokratikleşme Paketi içinde yer alan ve kamu çalışanlarının başörtüsü takabilmesini sağlayan düzenleme Resmi Gazete 'de yayınlandı. Ancak ilgili yönetmeliğin MADDE 1 − 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafında yer alan “Kadınlar;” ibaresinden sonra gelen birinci cümle yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafta yer alan “Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.” şeklindeki ikinci cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir. MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar” ibaresi “Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu yönetmenliğe istinaden bu kurumlarda ve özellikle Askeri hastanelerde görev sivil bayan memurlarında(hemşire vb.) Demokratikleşme Paketi içinde yer alan ve kamu çalışanlarının başörtüsü takabilmesini sağlayan düzenlemeden faydalanması gerekmektedir.

                                                                                                      Kayseri sağlık sen şube başkanı

                                                                                                           Mahmut Faruk DOĞAN

PAYLAŞ :