Mahkeme İzin Kullanan Aile Sağlığı Çalışanından Yapılan Maaş Kesintisini Haksız Buldu
20 Haziran 2023, Salı

Sağlık-Sen, yıllık izin kullandığı için maaşından kesinti yapılan aile sağlığı merkezinde görevli ebenin mağduriyetini mahkemeye taşıdı. Mahkeme bu durumu hukuka aykırı bularak, yapılan kesintinin faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verdi. 

Aile sağlığı merkezinde görevli ebenin izin kullandığı için maaşından yapılan kesintinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açan Sağlık-Sen, üyesi olan çalışanın mağduriyet yaşadığına dikkat çekti. 

Davada, izin hakkının Anayasal bir hak olduğuna vurgu yapan Sağlık-Sen, söz konusu durumda izin hakkının kısıtlandığını da belirtti. 

Ankara 24. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, Sağlık-Sen haklı bulundu. Yapılan kesintinin mevzuatta karşılığı olmadığını kaydeden mahkeme, bu durumu hukuka aykırı olarak değerlendirdi. 

Yapılan Kesintinin Faiziyle Birlikte Geri Ödenmesine Karar Verildi

Mahkeme kararında, şu gerekçeye yer verdi:

“Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, davacının izin (doğum izni, rapor izni, yıllık izin) kullandığı tarihlerde vekalet bırakmak suretiyle hizmetin görülmesini sağlamadığından bahisle sözleşme ücretinden kesinti yapıldığı, ancak ilgili yönetmeliğin dayanağı kanun maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce; "izin hakları" yönünden iptal edildiği, davacının maaşından kesinti yapılmasının ise izin hakkı kapsamında, izin hakkına bağlı bir uygulama olduğu göz önüne alındığında, hukuksal dayanaktan yoksun yönetmelik hükümleri çerçevesinde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Mahkeme, maaştan gerçekleştirilen kesintinin faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verdi. 

PAYLAŞ :